చిగుళ్లు కిందకి పోతున్నాయా? అరికట్టడం ఎలా? Best Tips to prevent gum recession? in Telugu by Dr Swetha

  • Dr Swetha

    Dr Swetha U is an expert cosmetic dentist in Root Canals, Dental Implants, Aligners, Braces, Smile Designing, Kids and Laser Dentistry….

Disclaimer: The suggestions given by Dr Swetha are her own and do not represent those of the dental clinics she works for. Please consult expert dentist Dr. Swetha before proceeding with any treatment. The videos contained are only for educational purpose and the treatments suggested are not to be undergone without consulting a dentist.

Best Tips to Prevent Gum Recession

Dr Swetha explains the likely causes of gum recession and how to reverse the gum recession. If the gum recession is in the initial stages, it can be corrected by proper brushing techniques. If the gum recession is in intermediate or advanced stages it can lead to bone loss resulting in tooth movement and finally tooth loss. For Intermediate and advanced stages of gum recession intervention is needed with advanced techniques to be done by a qualified dental practitioner.


Author

  • Dr Swetha

    Dr Swetha U is an expert cosmetic dentist in Root Canals, Dental Implants, Aligners, Braces, Smile Designing, Kids and Laser Dentistry. Dr. Swetha has treated over 1Lakh+ patients in her glittering career spanning 14+ years working at top dental clinics in Hyderabad. Her attention to detail, accurate diagnosis, caring & down to earth attitude, beaming smile and 100% patient satisfaction are a rare combination in dentistry. All her dental clinics are ultra-modern, equipped with state-of-the-art equipment, have expert team of specialists and capable of handling all dental treatments and dental emergencies. Choose your nearby dental clinic at Kukatpally – KPHB, Manikonda – Shaikpet or Gachibowli – Kondapur and book an appointment now!

చిగుళ్లు కిందకి పోతున్నాయా? అరికట్టడం ఎలా? Best Tips to prevent gum recession? in Telugu by Dr Swetha

చిగుళ్లు కిందకి పోతున్నాయా? అరికట్టడం ఎలా? Best Tips to prevent gum recession? in Telugu by Dr Swetha

Dr Swetha details the best tips to prevent gum recession and how to reverse the gum recession. If the gum recession is in the initial stages, it can be corrected by proper brushing techniques. If the gum recession is in intermediate or advanced stages it can lead to bone loss resulting in tooth movement and finally tooth loss. For Intermediate and advanced stages of gum recession intervention is needed with advanced techniques to be done by a qualified dental practitioner.

Disclaimer: The views expressed by Dr. Swetha are her own and do not represent those of apollo Dental. It is mandatory to consult our expert dentist Dr Swetha before taking any treatment.

డాక్టర్ శ్వేత చిగుళ్ల మాంద్యం యొక్క సంభావ్య కారణాలను మరియు చిగుళ్ల మాంద్యంను ఎలా తిప్పికొట్టాలో వివరిస్తున్నారు. చిగుళ్ల మాంద్యం ప్రారంభ దశలో ఉన్నట్లయితే, సరైన బ్రషింగ్ పద్ధతుల ద్వారా దాన్ని సరిచేయవచ్చు. చిగుళ్ల మాంద్యం ఇంటర్మీడియట్ లేదా అడ్వాన్స్‌డ్ స్టేజ్‌లో ఉన్నట్లయితే, అది ఎముకల క్షీణతకు దారి తీస్తుంది, ఫలితంగా దంతాల కదలిక మరియు చివరకు దంతాల నష్టం జరుగుతుంది. గమ్ మాంద్యం యొక్క ఇంటర్మీడియట్ మరియు అధునాతన దశల కోసం, అర్హత కలిగిన దంత వైద్యుడు చేయవలసిన అధునాతన పద్ధతులతో జోక్యం చేసుకోవడం అవసరం.

#drswetha #drswethadentist #apollodental #apollodentalkphb #hyderabad #bestdentist #bestdentalclinic #gumrecession #bleedinggums #gumdiseases #kphb #kukatpally #video


×